Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 04.05.21.
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בטופס המצורף לכל קורס בסיום פרק הלמידה.
ניתן להירשם ולעבור לשלב היישומי עד התאריך 30.06.21.
– שימו לב –
• כל יישום קורס מקנה 10 שעות לגמול.
• בשונה משנים קודמות, החל מהשנה, תשפ”א, לא ניתן לצבור ולהעביר שעות לצבירת גמול לשנים הבאות. יש לסיים את צבירת השעות (גם משנים קודמות) לשם קבלת גמול, השנה!

למידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן 

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • היכרות עם דרגות קושי שונות של בעיות השוואה מילוליות.
  • פיתוח יכולת קריאה זהירה של טקסט והבנתו.
  • היכרות עם כלי לעיבוד בעיות מילוליות למודל מתמטי.
  • יישום הכלי בכיתה.

 

Description:

תלמידים רבים מתקשים בפתרון בעיות מילוליות על אף שהם שולטים היטב בפעולות החיבור והחיסור. הסיבה לרוב היא דווקא בהבנת הנקרא, כלומר, התלמידים לא מזהים את המודל המתמטי המתואר במילים. הבעיות המילויות מקשרות בין עולם המציאות לבין עולם המתמטיקה. במתמטיקה השפה פורמאלית, קצרה וחד משמעית. בעולם בית הספר נהוג לעסוק בסוגים שונים של בעיות מילוליות. חלק מהבעיות הן "פשוטות" אחרות הן "בעיות לא שגרתיות" או "בעיות פתוחות". בבעיות "פשוטות" גם כן קיימת הבחנה בין סוגים שונים של בעיות.

בקורס זה נעסוק "בבעיות השוואה חיבוריות". בעיות אלה עוסקות בהשוואה כמותית בין שתי קבוצות המתוארות בבעיה. חלק מהמורכבות של הבעיות השונות נובעת מצורת ההצגה המילולית, ועל העוסקים בהוראת מתמטיקה לזהות מורכבות זאת ולזמן לתלמידים את הדרך והכלים לפתרון הבעיות השונות.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: