Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • היכרות עם פרקטיקה לפיתוח אומדן כמותי בכיתות א-ג.
  • התנסות ביישום כשירות זו בכיתה בהתאמה אישית לכל תלמיד.
  • היכרות עם מגוון דרכים ליישום הפרקטיקה במסגרת פעילות הערכת עמיתים.

 

Description:

תלמידים רבים מתקשים באומדן כמותי בשל הנטייה שלהם למנות ובשל חוסר ההתנסות באומדן כמותי. התלמידים יכולים לאמוד בצורה מדוייקת מבלי למנות מספר קטן של חפצים- עד חמישה חפצים, לא יותר. עם זאת, בחיי היום-יום תלמידים נתקלים במקרים רבים שבהם עליהם לאמוד כמויות גדולות יותר של חפצים במהירות ובקירוב מירבי. מסיבה זו יש ערך בפיתוח תפיסת אומדן כמותי אצל תלמידים, ולכן התכנסנו.
יש ערך מתמטי לפיתוח יכולת אומדן כמותי אצל הלומדים הצעירים, ככלי מתמטי בכלל תובנה מספרית. יכולת זאת עשויה להכשיר אותם לשימוש באמודן בעבודה עם כמויות, מדידות, חישובים ופתרון בעיות, וגם לקבוע את מידת הסבירות של תוצאות תרגילים לצורך רפלקציה ובקרה עצמית בפתרון תרגילים ובעיות.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: