Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)


מה שתלמדו:

  • להבין שהטרוגניות יכולה לתרום לקידום הלמידה.
  • להתמקד בסגנונות למידה של הלומדים.
  • להכיר וללמוד תיאוריות על סגנונות למידה.
  • להכיר, להתוודע ולהתנסות בספריא – ככלי הנותן מענה לסגנונות למידה מרובים.

 

Description:

בכשירות הבאה נציע פיתרון אחד להתמודדות עם סגנונות למידה שונים הבאים לידי ביטוי בצורה ניכרת בכיתות הטרוגניות. לפני שניגש לדרך ההתמודדות המוצעת נכיר את הבסיס התאורטי לדיון בהטרוגניות ובלמידה מרובת סגנונות, ממנו נצא להכיר את דף המקורות של ספריא. דף המקורות של ספריא הוא פיתרון מוצלח ונגיש להתמודדות עם סגנונות למידה שונים בקבוצת הלומדים שבכיתה. דף המקורות של ספריא מתאים לשימוש למקצועות מרובי המלל אך באופן ייחדוי לתחום תרבות יהודית- ישראלית, לימודי מקרא, תושב"ע ומחשבת ישראל.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: