Start Date

02/10/2019

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)
קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)


מה שתלמדו:

  • להבין שהטרוגניות יכולה לתרום לקידום הלמידה.
  • להתמקד בסגנונות למידה של הלומדים.
  • להכיר וללמוד תיאוריות על סגנונות למידה.
  • להכיר, להתוודע ולהתנסות בספריא – ככלי הנותן מענה לסגנונות למידה מרובים.

Description:

בכשירות הבאה נציע פיתרון אחד להתמודדות עם סגנונות למידה שונים הבאים לידי ביטוי בצורה ניכרת בכיתות הטרוגניות. לפני שניגש לדרך ההתמודדות המוצעת נכיר את הבסיס התאורטי לדיון בהטרוגניות ובלמידה מרובת סגנונות, ממנו נצא להכיר את דף המקורות של ספריא. דף המקורות של ספריא הוא פיתרון מוצלח ונגיש להתמודדות עם סגנונות למידה שונים בקבוצת הלומדים שבכיתה. דף המקורות של ספריא מתאים לשימוש למקצועות מרובי המלל אך באופן ייחדוי לתחום תרבות יהודית- ישראלית, לימודי מקרא, תושב"ע ומחשבת ישראל.

The course is open. Registration is open