Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • לאפיין למידה פעילה ולהבין כיצד למידה פעילה משפיעה על האווירה במרחב הלימודי.
  • להכיר את העקרונות של למידה פעילה.
  • להתמקד בחברותא כדרך אפשרית ללמידה פעילה.
  • ללמוד כיצד ספריא יכול לתרום לקידום למידה פעילה.

 

Description:

כמה פעמים מצאתם את עצמכן מלמדים בכיתה מקור כאשר נדמה שבמקרה הטוב ארבעה או חמישה לומדים מקשיבים? כמה פעמים מצאתם את עצמכן בסוף שיעור עם הספק נמוך ממה שציפיתם והתכוונתם ללמד? בכשירות הבאה נציע פתרון להתמודדות עם קשיים אלו וקשיים נוספים עליהם נפרט בהמשך. קשיים אלו מתרחשים בכל כיתה ויכולות להיות להם סיבות רבות. אחת הסיבות האפשריות היא מעבר איטי של מערכת הלימוד הכללית למיומנויות של הלומדים במאה ה-21. בקורס זה נציע להיעזר בלמידה שיתופית כפיתרון אפשרי לקשיים אלו. כדי למקד את הלמידה בנושא רחב זה, בחרנו להתמקד בכלי תוכני-טכנולוגי, באתר ספריא- ממנו ניתן להפיק למידה שיתופית בצורה מיטבית ומותאמת למיומנויות הלומדים הנדרשות בעידן שלנו. למידה שיתופית באמצעות ספריא מותאמת לשימוש במקצועות מרובי המלל אך באופן ייחודי לתחום תרבות יהודית- ישראלית, מקרא, תושב"ע ומחשבת ישראל.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: