Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • נלמד מהו תיווך ככלי להוראה בכיתה שבה מגוון לומדים נשען על עקרון התיווך כוונה והדדיות – מושג מרכזי בגישת ההוראה המותאמת.
  • תיערך היכרות עם ארבע דרכים ליישום העיקרון כוונה והדדיות.
  • יילמדו ארבע אסטרטגיות ליישום העיקרון כוונה והדדיות: שותפות והתנסות פעילה, למידה רב חושית, התאמת חומרי הלמידה ויצירת רלוונטיות לעולם התלמיד.

 

Description:

ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית המכירה בקיומה של שונות בין בני האדם. לפי גישה זו, התלמיד נמצא במרכז התהליך הלימודי ויש לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המתאים לו, ולהציב לו מטרות לימודיות, חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו, את נטיותיו ואת צרכיו, תוך שיתופו בתהליך והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה.
אז מה נלמד בקורס? נכיר אסטרטגיות הוראה הנותנת מענה לצרכים אלה ונתאים מענה לצורכי ההוראה המגוונים של הלומדים.

הקורס יתמקד בכשירות המתבססת על עקרון התיווך כוונה והדדיות

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: