Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • הלומדים יכירו את המושג תיווך, כוונה והדדיות – מושג מרכזי בגישת ההוראה המותאמת – ככלי להוראה בכיתה עם מגוון לומדים.
  • הלומדים יכירו ארבע דרכים ליישום העיקרון של כוונה והדדיות.
  • הלומדים ילמדו ארבע אסטרטגיות ליישום העיקרון של כוונה והדדיות: שותפות והתנסות פעילה, למידה רב חושית, התאמת חומרי הלמידה ויצירת רלוונטיות לעולם התלמיד.

 

Description:

לפי גישת ההוראה המותאמת, התלמיד נמצא במרכז התהליך הלימודי. תפקיד המורה להציב יחד עם התלמיד מטרות לימודיות, חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו, את נטיותיו ואת צרכיו, ולהתאים לכל תלמיד למידה בקצב המתאים לו. נשאלת השאלה כיצד מורה המלמד כיתה המורכבת ממגוון לומדים יכול ללמד באופן מיטבי ולאפשר לכלל הלומדים להיות שותפים ולהפיק תועלת מהלמידה.
הקורס ייתן מענה לאתגר עצום זה. הקורס יתמקד בכשירות המתבססת על עקרון התיווך כוונה והדדיות – מושג מרכזי בגישת ההוראה המותאמת. זאת, באמצעות ארבע אסטרטגיות ליישום העיקרון כוונה והדדיות: שותפות והתנסות פעילה, למידה רב חושית, התאמת חומרי הלמידה ויצירת רלוונטיות לעולם התלמיד.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: