Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • נכיר כלי לניתוח תפקודי למטרת תצפית ונתנסה בו.
  • נאתר על סמך תצפית את הסיבות הסביבתיות להתנהגות המאתגרת של התלמיד.
  • נבחר דרכי פעולה יעילות להתמודדות עם ההתנהגות מאתגרת של התלמיד בסביבת בית הספר.

 

Description:

הקורס מתבסס על תחום מדעי הנקרא ניתוח יישומי של התנהגות. הניתוח היישומי בוחן את סביבת המתנהג ואת האינטראקציות של המתנהג עם סביבתו כגורמים המשמעותיים להתנהגות.

במהלך הקורס ניחשף לתיאורי מקרה מהשדה החינוכי ונלמד להתבונן ולנתח את הסיבות להתנהגות בשני פרמטרים סביבתיים עיקריים.

נערוך הבחנה בין סיבות להתנהגות מאתגרת הנתונות לשליטה ישירה ובין סיבות להתנהגות מאתגרת הנתונות לשליטה עקיפה.

בשלב הראשון נתמקד בחשיבות הסביבה בהתייחס להתנהגויות מאתגרות. בהמשך נקבל כלי לתצפית שמטרתו איתור סיבות להתנהגות התלמיד המאתגר.

באמצעות איתור הסיבות מהתצפית נדע לבחור דרכי פעולה יעילות לעבודה עם התלמיד.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: