Start Date

Course is open

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • ביסוס והרחבת ידע אודות שאילת שאלות תלמידים כאמצעי להנעת תהליכי למידה.
  • היכרות עם פרקטיקות לעידוד שאילת שאלות מניעות למידה.
  • התנסות בתכנון, יישום ותיעוד של אחת הפרקטיקות בכיתה.

Description:

תלמידים שואלים מעט שאלות באופן יחסי לחשיבותן ללמידה, ועוד פחות כשמדובר בשאלות שתכליתן הרחבת הידע, חקר והבנה מעמיקה ומקיפה של תופעה. מספרן המועט של השאלות בא לידי ביטוי הן לגבי שאלות ברמת חשיבה גבוהה והן לגבי שאלות פשוטות יותר. כמו כן, השאלות הולכות ומתמעטות ככל שגיל התלמידים עולה ובהתאמה גם מידת העניין וסקרנותם הטבעית.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: