Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך (הכלה והשתלבות) והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’. (לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • הבנת מושגים מרכזיים בתחום הקריאה עם מיקוד במרכיבי שטף הקריאה.
  • היכרות עם שיטות לשיפור קצב הקריאה.
  • התנסות בהוראת קבוצת תלמידים שאותרו עם קושי בקצב הקריאה.

 

Description:

האם יש בכיתתך תלמידים שסיימו לרכוש את יסודות הקריאה ועדיין קריאתם איטית מצרפת ולא אוטומטית? הידעת שקריאה כזו עלולה להשפיע על היכולת להפיק מידע מהטקסט, כמו גם על ההנאה מהקריאה ועל תחושה כללית של מסוגלות עצמית בלמידה?
תהליך הוראת הקריאה מסתיים לרוב בסוף כיתה א', למרות זאת, תלמידים רבים עדיין לא מגיעים לאוטומטיזציה הנדרשת כדי לבצע בקלות ובנוחות את מרבית המטלות הלימודיות מבוססות הטקסט.
מענה נכון הניתן מוקדם ככל האפשר לתלמידים אלה ימנע קשיים שעלולים לצוץ בהמשך כמו הימנעות מקריאה, חסכים לימודיים, ותלות בהתאמות בלמידה ובהיבחנות.
בקורס זה נלמד כיצד ניתן, במסגרת השעות הפרטניות, לסייע לקבוצת תלמידים לשפר את קצב קריאתם. במהלך הקורס נלמד כלים פשוטים, פרקטיים ויעילים שניתן להפעיל על כל אחד מהטקסטים הנלמדים בשיעור. כלים אלה נמצאו במחקר כיעילים ביותר לקידום קצב הקריאה.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: