Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • ללמוד מהן שאלות פוריות ולהבין את תרומתן האפשרית לקידום והעמקת דיון.
  • להתנסות בניסוח שאלות פוריות ובשימוש בהן במהלך דיון בכיתה לצורך קידום השיח בין הלומדים.
  • לשתף וללמוד מהתנסויות של עמיתים בכל הנוגע לניסוח שאלות פוריות ושימוש בהן בכיתה במהלך דיון.

 

Description:

במקצוע תרבות יהודית-ישראלית עוסקים פעמים רבות בדילמות ובשאלות מורכבות עליהן אין תשובה אחת חד משמעית. כך למעשה מזמנים שיח פתוח, דיון בין הלומדים והמורה, העלאת טענות שונות והצגת טיעונים ורעיונות מגוונים.
עם זאת, לעיתים הדיון בכיתה ""נסגר"" במהירות ואף לא מתפתח כלל. הלומדים לא יודעים למה לצפות בדיונים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית מחוסר היכרות עם המקצוע ועם מטרותיו. לכן, יכולים הלומדים לחשוב שיש תשובה אחת סגורה לשאלה שעולה בדיון, לחשוש ממענה ""לא נכון"" או להביע תסכול שמתאפיין לעיתים קרובות באי שקט כיתתי. כך גם לרוב, ברוב מקצועות הלימוד, דיונים שמתקיימים בכיתה מבקשים לחלץ מהלומדים ידע נלמד קודם עם תשובות ברורות ולכן גם הדיון ""נסגר"" במהירות, אחרי מענה משביע רצון על השאלות שהועלו בדיון.
בקורס זה נלמד על פרקטיקת ""מה השאלה שלך?"" המבוססת על שימוש בשאלות פוריות, מצד המורה ומצד הלומדים, במטרה לקדם ולהעמיק דיונים בכיתה.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: