Start Date

Course is open

Price

Free

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 04.05.21.
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בטופס המצורף לכל קורס בסיום פרק הלמידה.
ניתן להירשם ולעבור לשלב היישומי עד התאריך 30.06.21.
– שימו לב –
• כל יישום קורס מקנה 10 שעות לגמול.
• בשונה משנים קודמות, החל מהשנה, תשפ”א, לא ניתן לצבור ולהעביר שעות לצבירת גמול לשנים הבאות. יש לסיים את צבירת השעות (גם משנים קודמות) לשם קבלת גמול, השנה!

למידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן 

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • היכרות עם מודל לניתוח שגיאות.
  • תרגול המודל לניתוח שגיאות בנושא שטחים במתמטיקה.
  • יישום המיומנות עם תלמידים.
  • תיעוד ורפלקציה על היישום.

 

Description:

שגיאות הן חלק מובנה מתהליך הלמידה במתמטיקה וחלקן מוכר למורים תחת המושג "שגיאות אופייניות". לא מודבר בשגיאות הנגרמות מחוסר תשומת לב או בילבול, אלא שגיאות הנובעות מתפישות של תלמידים לגבי מושגים ופעולות מתמטיות. היכולת של המורה להכיר את סוגי הבעיות ולזהות אותן היא כלי חשוב שיכול לקדם את תהליכי הלמידה בכיתה. מורה המעלה בפני התלמידים קונפליקטים קוגניטביים שמקורם בשגיאות, מסייע להבניית ידע מתמטי חדש אצל תלמידיו. השלב הראשון בתהליך, אותו נלמד בקורס זה, הוא איתור מקורן של שגיאות של תלמידים בנושא שטחים באמצעות מודלים שמציגים מיון שגיאות שכיחות בכיתה.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: