Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • חקר ההתפתחות הטכנולוגית של האופניים במהלך ההיסטוריה בדגש על פתרון בעיות בטכנולוגיה כמענה לצרכים מתפתחים בחיי האדם.
  • זיהוי ויישום מאפייני משימה אוריינית טכנולוגית הכוללת שימוש בידע ומגוון מיומנויות חשיבה: קריאה והבנה של טקסטים, שאילת שאלות, הפקת מידע מגרף, ארגון מידע בטבלה,הכללה, הבעת עמדה, ניסוח והסבר, ניסוח נימוק ועוד בדגש על מיומנויות השואה והסקת מסקנות.

 

Description:

כמה פעמים קרה שתלמידיכם התבקשו לבצע השוואה בין מספר אפשרויות ולא ידעו מה לעשות? איזו חולצה כדאי ללבוש? איפה כדאי לטייל? איזה ילקוט כדאי לקנות? איזה סוג טלפון לקנות? השוואה והסקת מסקנות הן מיומנויות מאתגרות, שדורשות חשיבה מסדר גבוה ועשויות לסייע בתהליכים של פתרון בעיות וקבלת החלטות בחיי היומיום.
קורס זה מציע פרקטיקה של שימוש בידע ובמגוון מיומנויות חשיבה: קריאה והבנה של טקסטים, שאילת שאלות, ארגון מידע בטבלה, הכללה, הבעת עמדה, ניסוח הסבר, ניסוח נימוק ועוד, בדגש על מיומנויות של השוואה והסקת מסקנות.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: