Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)
קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)


מה שתלמדו:

  • הכרות עם מודל פתרון בעיות של שונפלד.
  • התנסות בפתרון בעיות מיצ”ב ודומות להן אשר מזמנות שימוש באסטרטגיות בהן עוסק המודל.
  • התנסות בניתוח שגיאות של תלמידים על פי המודל.
  • יישום בעיות דומות בכיתה.
  • ניתוח הקשיים של התלמידים מתוך השגיאות שנצפו הצעות והמלצות להתמודדות עם הקשיים שנצפו.

Description:

בסוף שנת הלימודים נבחנים תלמידי כיתה ה' בבחינת מיצ"ב במתמטיקה. שאלוני המיצ"ב במתמטיקה הם מבחני הישגים המתייחסים להיבטים קוגניטיביים, שהם תוצרי הלמידה. המבחנים האלו בודקים כיצד באים לידי ביטוי התכנים החשובים והמיומנויות השונות על פי תכנית הלימודים והמדיניות של משרד החינוך. זוהי הזדמנות מצוינת למורה ולתלמידים להבין היכן קיימים קשיים ולהתמודד איתם. זה נשמע פשוט, אך ללא היכולת לפצח את הקושי ולהבין במה בדיוק מתקשים, קשה לנצל את המיצ"ב לקידום הלמידה. בקורס זה נתמקד בשלוש אסטרטגיות שכיחות בפתרון בעיות בבית ספר יסודי- פירוק והרכבה, הליכה לאחור, ומעבר בין ייצוגים- שבהן מתאים להשתמש בחלק מהבעיות במבחן מיצ"ב, ונלמד כיצד אפשר לתרגל אותן בכיתה באופן שוטף עם התלמידים. כך, יוכלו התלמידים להיעזר באסטרטגיות האלה כדי לפצח קשיים עתידיים בהם יתקלו בעת מבחן.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: