Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • היכרות ולמידה של הכלי “מעגל הקסם” לצורך תרומה להתפתחות הרגשית-חברתית של התלמידים ולפיוח תחושות ערך, שייכות ומעורבות.
  • פיתוח מסוגלות המורה להשתמש בשיח ב”מעגל הקסם” כחלק אינטגראלי מהוראה ולמידה משמעותית.
  • התנסות מעשית עם השימוש בכלי “מעגל הקסם” בכיתות הלימוד לצורך העמקת הלמידה.

 

Description:

הקורס "קסם של למידה" מציע מתודה לקישור בין הנלמד בתחומי הדעת, לבין היבטים רגשיים-חברתיים בחיי התלמידים ולבין סוגיות חברתיות-ערכיות באמצעות "מעגל הקסם". הכלי של "מעגל הקסם" הוכנס למערכת החינוך על ידי השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך. הכלי נועד לתרום להתפתחות הרגשית-חברתית של התלמידים ולפיתוח תחושות ערך, שייכות ומעורבות שלהם מבחינה חברתית ולימודית. הכלי גם מאפשר לכל תלמיד ותלמידה להישמע בתוך אווירה תומכת ומוגנת, כך שלא יהיה ולו תלמיד אחד "שקוף" או "דחוי" ולפתח שיח מכבד והבעת דעה ושיתוף בסוגיות מוסריות וחברתיות על נושאים שנויים במחלוקת, ובכלל זה נושאים פוליטיים ואקטואליים.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: