Start Date

10/03/2020

Price

Free

Course Duration

3 שבועות | 2-4 שעות שבועיות

קורס זה מהווה פרק לדוגמא מתוך תכנית ‘באר’ – הקורס המקוון ממיר הבגרות (היסטוריה חמ”ד)

מה שתלמדו:

  • כינון השלטון בארץ ישראל
  • עלייה, קליטה והתיישבות
  • החברה הישראלית בראי התקופה

Description:

בס"ד

תלמידות ותלמידים יקרים,
"מדינת ישראל, יסוד כסא ה' בעולם, היא באמת האושר ביותר עליון", כך כתב הראי"ה קוק על מדינת ישראל, שנים רבות לפני הקמתה.
מדינת ישראל קמה. במובנים רבים היא הצדיקה את דברי הראי"ה. ניצחונות מופלאים בשדה הקרב, קיבוץ גלויות חסר תקדים בהיקפו, בניית המולדת היהודית ולה תרבות ייחודית. יחד עם מפעלים אלו הגיעו גם הקשיים והמורכבויות. חיפוש הדרך לביטחון ולשלום, קיבוץ הגלויות לעם אחד מבלי לוותר על ייחודם של שבטי ישראל, שותפות בין כל חלקי העם החלוקים ביחס לזהותם הדתית ועוד. בקורס זה תכירו את המסע המרתק שעברה מדינת ישראל מיום הקמתה, מסע שגם אנחנו זוכים להיות חלק ממנו.

למידה מהנה,
בלהה גליקסברג
מפמ"ר (מפקחת-מרכזת) היסטוריה בחמ"ד

The course is over

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: