Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 שעות

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:

מה נלמד?
• מהי מנהיגות תודעתית וכיצד המציאות שאנו חווים היא השתקפות של תודעתנו?
• איך להפוך להיות המנהיגים והיוצרים של חיינו?
• מה מעכב וחוסם אותנו בחיים ואיך ניתן לשבור את תקרת הזכוכית של עצמנו?
• איך נתרגל קבלה עצמית ונמצא שקט נפשי
• איך נעשה חיווט מחדש למערכת ההפעלה שלנו?
• כיצד ניתן ליצור איכות חיים?
• מהן התשוקות והעוצמות שהופכות אותנו למי שאנחנו?

 

Description:

אותם אנשים, אירועים והתנהגויות מוציאות אותנו שוב ושוב מאיזון. האישה, הבעל, הקולגה, הילד, הבוס,
אנחנו תקועים באותו לופ… לפעמים במשך ש נ י ם !

התודעה שלנו משתוללת, מגיבה ויוצרת. היא יכולה לבנות או להרוס, להנהיג או להיות מונהגת. אנחנו יכולים להיות היוצרים של חיינו, או הקורבנות של חיינו.
תודעתו של אדם קובעת את תוצאות חייו.

מנהיגות תודעתית בנויה על ההבנה שהחיים הם לא מה שקורה לנו (מבחוץ) אלא מה שקורה בתוכנו לנוכח מה שקורה לנו. לכל אדם יש תשתית תודעתית המהווה “מערכת הפעלה” ומכתיבה את האופן שבו הוא מפרש וחווה את העולם ומגיב אליו. אדם שאינו מכיר את תשתית תודעתו, מותנה להגיב את אותן תגובות, להרגיש את אותם רגשות, לבחור את אותן בחירות – ולכן לחיות למעשה את אותם חיים.

מנהיגות תודעתית מאפשרת לשנות את הדפוסים האוטומטיים ששלטו בנו עד היום ובכך ליצור את המציאות שאנו רוצים לחוות. הקורס עוסק בקשר שבין מצב התודעה שלנו לבין התוצאות המשתקפות בחיינו. בקשר שבין איכות הביצועים והתוצאות שלנו ובין איכות הרגש שלנו. בקשר שבין הwell being שלנו לבין איך שאנחנו מרגישים.

הקורס מספק כלים פרקטיים המאפשרים לכל משתתף להכיר את מערכת ההפעלה שלו ומלמד כיצד ניתן להתמודד עם רגשות בצורה אפקטיבית, לשבור את תקרת הזכוכית של עצמנו וליצור את המציאות שאנו רוצים.

הקורס בהנחיית מתי הר–לב, מפתחת שיטת אימפקט למנהיגות תודעתית, מספק כלים פרקטיים המאפשרים לכל משתתף להכיר את מערכת ההפעלה שלו ומלמד כיצד ניתן להתמודד עם רגשות בצורה אפקטיבית, לשבור את תקרת הזכוכית של עצמנו וליצור את המציאות שאנו רוצים.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Mati Har-Lev

Lecturer

About Me