Start Date

12/10/2021

Price

Free

Course Duration

9 שבועות | 2-3 שעות בשבוע

מה שתלמדו:

  • מאפייני סביבות למידה
  • מודלים שונים ללמידה מקוונת, למידה עצמית, למידה שיתופית וחברתית, למידה באמצעות משחקים
  • אתגרי הלומד המקוון – מיומנויות, הזדמנויות והיבטים אתיים
  • אתגרי המורה בעידן המקוון – מיומנויות, הזדמנויות והיבטים אתיים

Description:

טכנולוגיות הלמידה נכנסו לחיינו בסערה וכל שנותר הוא להצטרף לרכבת הדיגיטלית הדוהרת. קורס זה מזמין את הלומדים לגלות את אפשרויות הבלתי מוגבלות של שילוב טכנולוגיות בהוראה, להעשיר את הלמידה ולהתאים אותה למיומנויות המאה ה-21. הקורס מזמין להצטרף למסע בין מושגי היסוד הטכנולוגיים, התיאוריות, המודלים החינוכיים והאלמנטים החדשניים הנכללים תחת הכותרת "טכנולוגיות למידה"; לגלות את המהפכה המקוונת ואת המגמות העולמיות והמקומיות בתחום; לגלות מהם משאבים לימודיים פתוחים ומהו ניתוח למידה; לבחון את השפעתם של ה-MOOCs על חיינו, וכיצד ניתן לשלב משחקים, עולמות וירטואליים וסימולציות בהוראה ובלמידה מקוונת שיתופית ומותאמת אישית. כל זאת ועוד, תוך חינוך למודעות ולשמירה על אתיקה, אבטחת מידע ופרטיות ברשת.

The course is open. Registration is open

The course staff:

חגית מישר-טל

מרצה

About Me

ענת כהן

מרצה

About Me

אורית בארוט

מרצה

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: