Start Date

25/01/2022

Price

Free

מה נלמד?

  • נכיר את הנוף התרבותי הדיגיטלי.
  • נעמוד על השינויים הדרושים בדרכי הלימוד של טקסטים, כדי להתאימם למאפייני הלומד הדיגטלי.
  • נלמד כיצד הרגלי הקריאה של הדור הדיגיטלי יכולים למנף קריאה מעמיקה של טקסטים.
  • נרכוש כלים להדרכת תלמידים לקריאה פעילה, ויזואלית, עצמאית, שיתופית ויצירתית.
  • נלמד מודל דיגיטלי יישומי להקניית וחיזוק קריאה מעמיקה.
  • נחבר את המידע לשטח הלימודי.

 

Description:

האם גם אתם פוגשים לומדים המתקשים בעיבוד ובהבנה של טקסטים? האם גם אתם חשים כיצד החיים בעולם הדיגיטלי מחלישים את יכולתנו להתרכז ולהעמיק בטקסט? החדשות הרעות הן ששחיקה זאת היא גלובאלית, מאסיבית ומהירה. החדשות הטובות הן שישנן דרכים להתמודד עם התופעה.
הקורס מציע מודל יישומי להוראה מעמיקה של טקסטים בעידן המידע, תוך שימוש בכלים ומתודות מתוך העולם הדיגיטלי.
הקורס מיועד למורים ופרחי הוראה לתנ"ך, ספרות, היסטוריה ותושב"ע, ולתחומי דעת נוספים שבהם הטקסט הוא מחולל הלמידה. הקורס מתאים במיוחד  למורים המבינים  כי דיאלוג משמעותי של הלומדים עם הטקסט מצמיח בוגרים עם תחושת מסוגלות אישית ואהבת הלמידה.

The course is over

The course staff:

ד"ר נאוה נריה-כהן

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: