About University:

אנו חיים בעיצומו של עידן הדיגיטל – 
בו אנו רגילים לצרוך מידע, לקנות ולהקנות ידע, להיחשף לתרבות, לקבל ולתת שירותים ולעשות עסקים, תוך חלוקת הזמן והמשאבים העומדים לרשותנו.
אנו צורכים דיגיטל ביום-יום, בכל מקום ובכל זמן -
בדרך קלה, נוחה ופשוטה, כזו שמשרתת את הצרכים שלנו ומתאימה את עצמה לזמנים ולנסיבות משתנות.

משרד הדיגיטל הלאומי שם לפניו בראש ובראשונה את צרכי האזרחים והמגזר העסקי, ועושה לשם כך שימוש מושכל בטכנולוגיות מתקדמות. המוצרים מלווים אותנו במעגל החיים ובתחומי החיים השונים בחינוך, ברווחה, בבריאות, בכלכלה ובשירות הממשלתי. לנגד עיננו עומד הצורך לפתח מוצרים ופתרונות מותאמים לאזרחים רבים ככל האפשר, לגילאים שונים ובמגוון שפות.

משרד הדיגיטל הלאומי ירתום את ממשלת ישראל לחדשנות דיגיטלית ויקרב אזרחים לדיגיטל. השימוש בדיגיטל יביא לקירוב הפריפריה החברתית והגיאוגרפית למרכז, לחיסכון משקי, לצמיחה, להפחתת הנטל הבירוקרטי ולקידום איכות ויעילות עבודת הממשלה כלפי האזרחים והמשק.

משרד הדיגיטל הלאומי יפעל להנגיש למשרדי הממשלה את הכלים והשיטות הדרושים על מנת לאפשר מידע, כלים ושירותים דיגיטליים אפקטיביים ונגישים, ונאמץ טכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו לנו לנוע קדימה בעולם המשתנה תדיר.

אנו נהיה בדיוק במקום בו הדיגיטל נדרש לקיצור תהליכים, להקניית ידע ולהסרת חסמים וגבולות.

 

רשויות תחת המשרד: 
רשות התקשוב הממשלתי (כולל יחידות: ממשל זמין, היחידה לשיפור השירות, יה"ב), מיזם ישראל דיגיטלית ורשות החברות.

The Courses Of: Ministry of Digital Affairs