Skip to main content
Support

העיקר להיות בן אדם

קורס טעימות בפילוסופיה של החינוך של מכללת סמינר
הקיבוצים על הדרכים שבהם כל אדם יכול לפעול לשיפור
עצמי, לתת משמעות לחייו ולסייע לאחרים לעשות כן,
כהורה או כמחנך.

Start Date: פתוח ללמידה
Duration: שבוע אחד | 1.5 עד 2 שעות
Price: Free

Course Description

הקורס "העיקר להיות בן אדם" של מכללת סמינר הקיבוצים הוא מבוא תמציתי לפילוסופיה של החינוך, ומהווה רק טעימה מתוך הקורס "מבוא לפילוסופיה של החינוך". הקורס מציג את החיבור בין פילוסופיה לחינוך, ועוסק בגישה הפתוחה והביקורתית לשאלת החינוך הראוי ובבדיקה של השקפות עולם, אידיאלים תרבותיים וסולמות ערכים.
הקורס ממשיך בהתמקדות בפרידריך ניטשה, אחד ההוגים החשובים של העת המודרנית, והשפעתו החשובה על החינוך בכלל ועל החינוך ההומניסטי בפרט. קורס זה מבוסס על הקורס "מבוא לפילוסופיה של החינוך" של מכללת סמינר הקיבוצים, המספק ללומדים ידע בהגות החינוכית לאורך הדורות ומעודד לטיפוח חשיבה מושכלת, ערכית וביקורתית כאזרחים בחברה המודרנית וכאנשי חינוך בפרט.

הקורס "העיקר להיות בן אדם" מספק הצצה למסורות הדעת והדיון בתחום מחשבת החינוך, מחשבה השמה דגש על תפיסת האדם כמעצב פעיל של גורלו ועל המחנך כגורם מכריע בקביעת מטרות החינוך ומימושן.

גם הקורס המלא, "מבוא לפילוסופיה של החינוך" של מכללת סמינר הקיבוצים, זמין לכל אחד וללא כל עלות באתר "קמפוס". אתם מוזמנים להצטרף אלינו במסע המרתק של המחשבה.

על הקורס

אופן הלמידה בקורס:
הקורס מיועד ללמידה עצמית במשך כשעה וחצי עד שעתיים. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הטקסטים המצורפים לקורס. על אף שהלמידה בקורס היא עצמית, כדאי מאוד להיכנס לקבוצת הדיון בסיום הלמידה ולהתייחס לנושאים המופיעים בה, הן משום שהדיון הוא מרכיב מרכזי בלימודי הפילוסופיה והן משום שדיון כזה עשוי להעלות נושאים משמעותיים לחיים של כולנו, כאן ועכשיו.

למי מיועד הקורס?
הקורס נוצר עבור כל מי שמעוניין לרכוש כלים לחשיבה פילוסופית.

What You Will Learn

  • נושא עיקרי: פילוסופיה
  • נושא נוסף: חינוך הומניסטי
  • נושא נוסף: תרבות

Instructors

פרופ' נמרוד אלוני

פרופ' נמרוד אלוני מרצה

יובל איתן

יובל איתן עוזר הוראה

Enroll