Skip to main content
Support

טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הקורס מאפשר לסטודנטים, הורים ומטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית להכיר באופן אישי את האדם שמאוחרי ההגדרה וכיצד ניתן לקדמו למיטב יכולתו על ידי גיוס כוחותיו ועוצמות משפחתו בדרך התמודדות מוצלחת ואיכפתית.

Start Date: Oct 29, 2018
Duration: 13 שבועות, שעתיים בשבוע
Price: Free

Course Description

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ובני משפחותיהם מתמודדים בעולם זה עם קשיים רבים.
הקורס הטיפול באדם עם מש"ה נועד להורים, מטפלים וסטודנטים במקצועות הבריאות. הקורס מציג בפני הלומד מושגי יסוד בנושא, ומתאר מספר תסמונות שכיחות. בנוסף, הקורס יציג את ההיסטוריה העגומה של אנשים עם מש"ה, ומצבם כיום ברחבי העולם.
בהמשך יפגש הסטודנט באדם עם מש"ה והקשיים עימם הוא ומשפחתו מתמודדים. לאחר תאור הטיפולים המקובלים כיום כמו סנוזלן, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ואחרים, יפגוש הלומד כיוונים עתידיים בתחום.
הקורס מציג את האדם עם מש"ה ומאפשר הצצה לעולמו, כפתיח להעמקת הידע בתחום.

What You Will Learn

  • מיהו האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית?
  • מה הקשיים עימם מתמודד האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחחתו?
  • מה הפתרונות המוצעים כיום לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית?
  • מה צופן בחובו העתיד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתם?
  • מהקורס הזה תצאו אנשים שונים משנכנסתם אליו!

Instructors

פרופ' מאיר לוטן

פרופ' מאיר לוטן פיזיותרפיסט (Ph.D)

Enroll