תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

1 שעה

מה נלמד?

  • מהו תפקיד האפוטרופוס?
  • אלו זכויות מגיעות לאדם שמונה לו אפוטרופוס?
  • כיצד יש למלא ולהגיש דיווחים לאפוטרופוס הכללי?
  • אלו פעולות דורשות אישור בית משפט לצורך ביצוען?
  • אלו כלים נוספים לסיוע ולתמיכה קיימים עבור אנשים המתקשים בקבלת החלטות?

תיאור:

הקורס "הדרכה לאפוטרופסים" פותח בשיתוף פעולה של משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.
קורס דיגיטלי זה, נועד להדריך ולהנחות אפוטרופסים במילוי תפקידם, תוך הקניית ידע וכלים חשובים לביצוע תפקיד האפוטרופוס.
היחידות השונות של הקורס, מקיפות מגוון נושאים הקשורים באפוטרופסות, תוך הבחנה בין תפקידיו של אפוטרופוס לעניינים אישיים לבין תפקידיו של אפוטרופוס לענייני רכוש.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה

צוות הקורס:

שירי איסרוב

מרצה