תאריך התחלה

01/03/2020

מחיר

חינם

משך הקורס

6 שעות

מה שתלמדו:

הקניית יכולת למורה לרתום את יכולותיו של הגיליון האלקטרוני כדי:

  • לבצע מיפוי של נתוני לומדים
  • להבין את מצב כיתתו ולהפיק תובנות ומסקנות בהתאם לנתונים
  • לפשט ולייעל את תהליך ניתוח הנתונים ועיבודם

תיאור:

הלומדים בקורס יקבלו כלים בסיסיים ופרקטיים שבעזרתם יוכלו לארגן נתונים, לנתחם, להציגם ולשתפם – כל זאת בעזרת הסברים ודוגמאות ב- Microsoft Excel וב- Google Sheets. כל פרק בנוי מיחידות לימוד קצרות העוסקות בחישוב נתונים, בניתוח נתונים ובייעול העבודה, עם דוגמאות מעולם התוכן של בית הספר.
הנושאים המרכזיים שיילמדו:
- פרק 1: ניתוח נתונים של כמה מבדקים שונים, כולל שימוש בממוצע וממוצע משוקלל.
- פרק 2: ניתוח מבחן בודד ומיפויו, באמצעות חישובים ושימוש בכלי מיון, סינון, עיצוב מותנה ותרשים (גרף) להצגה גרפית של נתונים.
- פרק 3: ייעול העבודה באמצעות היכרות עם "טבלת האקסל המעוצבת", על יתרונותיה הרבים.
לבסוף, נכיר את Google Sheets ואת אפשרויות השיתוף שלו בעבודה קבוצתית.

הלמידה בקורס תלווה בסרטוני סמן, בהסברים ובגיליונות עזר אלקטרוניים.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה