שינוי שפה
שינוי שפה
התחברות \ הרשמה
התחברות \ הרשמה
קטלוג
קטלוג
צור קשר
צור קשר

מבוא לפילוסופיה של החינוך

יסודות הפילוסופיה כשער לחינוך הומניסטי וטיפוח האדם המעצב את גורלו. נלמד יחד, בסיוע גדולי ההוגים בהיסטוריה, על הדרכים שבהם כל אדם יכול להרחיב את אנושיותו ולתת משמעות לחייו, ובמיוחד על אלה שראויים להיות מחנכים לילדינו: אוהבי תרבות, אוהבי ילדות, ובאישיותם המיוחדת נעשים גשר דיאלוגי ורב-השראה בין שניהם.
icon-degrees
icon-price
long course
3 | 12
video play

  • נושא עיקרי: פילוסופיה
  • נושא נוסף: חינוך הומניסטי
  • נושא נוסף: תרבות

הקורס “מבוא לפילוסופיה של החינוך” של מכללת סמינר הקיבוצים מבקש לזמן ללומדים תשתיות ידע בהגות החינוכית לאורך הדורות ולטפח חשיבה מושכלת, ערכית וביקורתית כאזרחים בחברה המודרנית בכלל וכאנשי חינוך בפרט. נבחן יחד תפיסות שונות של טבע האדם, מגוון השקפות עולם, סולמות ערכים, אידיאלים חינוכיים, דפוסי אופי רצויים, ואת התמורות הנדרשות לשם צמצום הפער בין החברה המצויה לחברה הראויה.
הקורס פותח שער למסורות הדעת והדיון בתחום מחשבת החינוך. נכיר את ההוגים המרכזיים והסוגיות המרכזיות בתחום הפילוסופיה של החינוך, ואגב כך נפתח גישה ביקורתית לחיים בכלל ולחינוך בפרט, נטפח השקפת עולם חינוכית, נבחן דגמים של אנושיות במיטבה – והכול מתוך דבקות באידיאלים המאתגרים של האמת, ההיגיון וההגינות.
הקורס שם דגש על תפיסת האדם כמעצב פעיל של גורלו ועל המחנך כגורם מכריע בקביעת מטרות החינוך ומימושן. רוח הדברים והמטלות המשולבות בקורס מכוונות לעודד אתכם לחשוב בצורה עצמאית ולגבש עמדות משלכם; לסגל לעצמכם את נקודת הראות הפילוסופית, שעניינה מצד אחד להעשיר את החיים ביסודות של אמת, צדק ויופי, ומצד שני להקפיד על מודעות רפלקטיבית וביקורתית בכל הנוגע למשמעותם, לתקפותם ולערכם של הדברים.

הקורס בנוי משלושה מרכיבים מרכזים היוצרים את חוויית הלימוד:

  • המרכיב הראשון הוא בעל אופי אנליטי-מושגי העוסק: (א) בהבחנה של המעשה החינוכי מדרכי השפעה אחרות כגון הוראה, אינדוקטרינציה, סוציאליזציה, הכשרה מקצועית ותעמולה; (ב) בהבחנת הפילוסופיה החינוכית מתחומי הסוציולוגיה של החינוך והפסיכולוגיה של החינוך; (ג) בהבחנת השיח התיאורי-ניטרלי מהשיח הנורמטיבי-שיפוטי; (ד) ובהבחנת ההגות האקדמית הפילוסופית מחשיבה מיתולוגית, דתית, אידאולוגית ומדעית-אמפירית.
  • המרכיב השני עוסק בהגות הפילוסופית, האתית והחינוכית של הבולטים בהוגי החינוך בהיסטוריה של התרבות המערבית, מסוקרטס ועד ההוגים של ימינו. הדיונים מעוגנים בטקסטים של ההוגים השונים, מחוברים להקשר ההיסטורי ורלוונטיים לחברה שאנחנו חיים בה – הן במובנים החברתיים-תרבותיים הן במובנים של יישומים חינוכיים בפרקטיקות עכשוויות.
  • המרכיב השלישי של הקורס הוא סוגיות מרכזיות בחינוך בן זמננו, כגון: אתיקה מקצועית וחינוך מוסרי, פיתוח חינוכי באמצעות האומנויות ומגמות עכשוויות בחינוך ההומניסטי.

אופן הלמידה בקורס:
הלמידה בקורס היא למידה פעילה. כל יחידת לימוד מכוונת אל מטלה, פעילות או דיון בקהילת הלומדים שאליהם תגיעו בעקבות הרצאות קצרות, טקסטים ממקורות שונים ומגוונים וסרטונים מלווים. תהליך הלמידה ידרוש מכם כישורי חשיבה, רגישות, דמיון, ביקורת, פרשנות ואמפתיה, שהם ממילא הכישורים הנחוצים לעבודתו של המורה, וגם לכל אדם בחברה המודרנית

לינקדאין
פייסבוק

יובל איתן

עוזר הוראה
كلية الكيبوتس اللاهوتية

יובל הוא דוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק במושג האושר והאותנטיות בהגות המודרנית.

פרופ’ נמרוד אלוני

מרצה
كلية الكيبوتس اللاهوتية

פרופ’ אלוני התמחה בתחום הפילוסופיה של החינוך באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, והוא מלמד בה גם היום. פרופ’ אלוני הוא ממובילי החינוך המתקדם וההומניסטי בארץ.