מי אנחנו?

זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, מובילה ומיישמת מדיניות ממשלתית אפקטיבית להבטחת שוק עבודה מתקדם, יעיל ובטיחותי, המספק הזדמנויות תעסוקה בתנאים הולמים לכול. זרוע העבודה אחראית על שמירת זכויותיהם, בריאותם ובטיחותם של כלל העובדים במשק הישראלי ופועלת באמצעות קידום הון אנושי וסביבה תעסוקתית, העונה על צורכי שוק התעסוקה המשתנים, תוך שמירה על זכויות העובדים וחתירה לצמיחה ולשיפור הפריון במשק. יחידות הזרוע כוללות, בין היתר, הכשרת מבוגרים ונוער, הכשרה של טכנאים והנדסאים, שילוב של אוכלוסיות בתעסוקה, בטיחות בעבודה, פיקוח וסבסוד מעונות יום, אכיפת חוקי עבודה ואסדרת עיסוקים.

הקורסים של זרוע העבודה – משרד הכלכלה והתעשייה

המרצים של זרוע העבודה – משרד הכלכלה והתעשייה

שי מלץ

מנהל מקצועי יועץ ומנחה סדנאות לפיתוח קריירה

קצת עלי