קורסים

2

מרצה

2

המרצים של משרד הפנים
איילת שאשא

איילת שאשא
| משרד הפנים

מנהלת תחום הדרכה והטמעה, רישוי עסקים

קצת עלי

אפרת פרידמן

אפרת פרידמן
| משרד הפנים

מנהלת אגף הדרכה הטמעה ובקרה, רישוי עסקים

קצת עלי