מי אנחנו?

במכללת תלפיות מאמינים בחינוך
מכללת ʺתלפיותʺ פועלת מתוך ʺאני מאמיןʺ ששורשיו בהיסטוריה המפוארת של המכללה והמשתנה הדינאמי של רוח הזמן והקדמה מתוך אמונה בייחודו של כל אדם מציב הסגל האקדמי של המכללה את הסטודנטית במרכז העשייה החינוכית בהכשרתה למילוי השליחות והיעד הלאומי שנטלה על עצמה עם פנייתה לחינוך ולהוראה. ולפיכך:דגש מיוחד ניתן להרחבת השכלתה האקדמית-דיסציפלינרית של הסטודנטית.
מגוון דיסציפלינות ההתמחות מאפשר לכל סטודנטית לבחור את תחום הדעת האקדמי הקרוב לליבה, ושבו תממש את הפוטנציאל האישי שלה.
העבודה המעשית רבת ההיקף משמשת כנדבך חשוב בהכשרתה של הסטודנטית להוראה, ולפיכך קבוצות ההתמחות קטנות ומאפשרות הדרכה צמודה ואיכותית של מדריכים פדגוגיים מנוסים.
דרכי הוראה אלטרנטיביות ועדכניות משולבות בכל תחום דעת למען תשכיל הסטודנטית בשימוש נבון בהם למגוון אוכלוסיות התלמידים במדינת ישראל.
עיצוב דמותה של הסטודנטית כמחנכת נשען על המגמה שבהשכלתה של בוגרת המכללה תחומי דעת כלליים בצד חינוך תורני ערכי בראיה פלורליסטית, מעורבות חברתית וסובלנות הדדית, שישמשו כמכנה משותף לכל חלקי האוכלוסייה.
בוגרת המכללה תוכשר כצרכנית נבונה של תרבות, בעלת סקרנות אינטלקטואלית ויכולת אוריינית ופתיחות להתמודד עם אתגרי הזמן הניצבים בפני תלמידיה.
לווי בוגרות המכללה בשנותיהן הראשונות לעבודתן, תוך הענקת עצה וסיוע.
מכללת ʺתלפיות מאופיינת באקלים החם והתומך לכל סטודנטית, המאפשר לה ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הסגל האקדמי בכל נושא שהוא."

קורסים

3

מרצה

2

המרצים של מכללת תלפיות
Rina Reiner

Dr.

Rina Reiner
Dr. | מכללת תלפיות

Lecturer in the course. Senior lecturer at Talpiot Academic College in Holon in the fields of English teaching as a second language. She wrote the Master's program at the College on "English as an International Language" which is already entering its third year; she also lectures on the subject of education in a multicultural society and society at the TEC Center. She has authored three books: A Violence in Sacredness: a theater of religious women in Israel (2007), which received a scholarship from the Center for the Study of Jewish Women at Brandeis University. The updated English version was published in 2011, as an online book by Brandeis University. In 2017, her third book was published and it will be told when we meet: about the letters of Reina De Vries - Sapphire 1945-1946. BA: Bar Ilan University, English Department MA: Tel Aviv University, Department of Theater PhD: Hebrew University: Department of Anthropology and Sociology. Interests & Teaching: Education, Multicultural Theater as an Educational Tool, Creative Teaching, English Literature.

קצת עלי

ד"ר עביר וותד

מרצה

ד"ר עביר וותד
מרצה | מכללת תלפיות

מרצה בקורס מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי, ראש המרכז לפיתוח מוקים (MOOCs) ויועצת נשיא המכללה לקידום מעמד האישה. בוגרת תואר שלישי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מהטכניון. מחקר הדוקטורט שלה התמקד בנושא: קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים (MOOCs) מבוססי פרויקטים בננוטכנולוגיה וננו חיישנים :בחינת מוטיבציה ללמידה וידע. במהלך לימודיה לתואר שלישי היא עבדה כעוזרת הוראה במוק הראשון שפותח על ידי הטכניון בנושא ננוטכנולוגיה וננוחישנים. ד"ר ותד סיימה תואר ראשון ותואר שני מהפקולטה להנדסה אזרחית מהטכניון (1998, 2005, בהתאמה). היא סיימה גם תואר שני נוסף בחינוך למדע וטכנולוגיה מהטכניון בשנת 2013. תחומי המחקר של ד"ר ותד מתמקדים ב: למידה בסביבת מוקים ,(MOOCs) למידה מבוססת פרויקטים ,PBL למידה מבוססת חקר במעבדות, מוטיבציה ללמידת מדעים, וחשיבה חדשנית

קצת עלי