מי אנחנו?

במכללת תלפיות מאמינים בחינוך
מכללת ʺתלפיותʺ פועלת מתוך ʺאני מאמיןʺ ששורשיו בהיסטוריה המפוארת של המכללה והמשתנה הדינאמי של רוח הזמן והקדמה מתוך אמונה בייחודו של כל אדם מציב הסגל האקדמי של המכללה את הסטודנטית במרכז העשייה החינוכית בהכשרתה למילוי השליחות והיעד הלאומי שנטלה על עצמה עם פנייתה לחינוך ולהוראה. ולפיכך:דגש מיוחד ניתן להרחבת השכלתה האקדמית-דיסציפלינרית של הסטודנטית.
מגוון דיסציפלינות ההתמחות מאפשר לכל סטודנטית לבחור את תחום הדעת האקדמי הקרוב לליבה, ושבו תממש את הפוטנציאל האישי שלה.
העבודה המעשית רבת ההיקף משמשת כנדבך חשוב בהכשרתה של הסטודנטית להוראה, ולפיכך קבוצות ההתמחות קטנות ומאפשרות הדרכה צמודה ואיכותית של מדריכים פדגוגיים מנוסים.
דרכי הוראה אלטרנטיביות ועדכניות משולבות בכל תחום דעת למען תשכיל הסטודנטית בשימוש נבון בהם למגוון אוכלוסיות התלמידים במדינת ישראל.
עיצוב דמותה של הסטודנטית כמחנכת נשען על המגמה שבהשכלתה של בוגרת המכללה תחומי דעת כלליים בצד חינוך תורני ערכי בראיה פלורליסטית, מעורבות חברתית וסובלנות הדדית, שישמשו כמכנה משותף לכל חלקי האוכלוסייה.
בוגרת המכללה תוכשר כצרכנית נבונה של תרבות, בעלת סקרנות אינטלקטואלית ויכולת אוריינית ופתיחות להתמודד עם אתגרי הזמן הניצבים בפני תלמידיה.
לווי בוגרות המכללה בשנותיהן הראשונות לעבודתן, תוך הענקת עצה וסיוע.
מכללת ʺתלפיות מאופיינת באקלים החם והתומך לכל סטודנטית, המאפשר לה ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הסגל האקדמי בכל נושא שהוא."

קורסים

3

מרצה

1

המרצים של מכללת תלפיות
ד"ר עביר וותד

מרצה

ד"ר עביר וותד
מרצה | מכללת תלפיות

מרצה בקורס מרצה וחוקרת במכללת אלקאסמי, ראש המרכז לפיתוח מוקים (MOOCs) ויועצת נשיא המכללה לקידום מעמד האישה. בוגרת תואר שלישי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מהטכניון. מחקר הדוקטורט שלה התמקד בנושא: קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים (MOOCs) מבוססי פרויקטים בננוטכנולוגיה וננו חיישנים :בחינת מוטיבציה ללמידה וידע. במהלך לימודיה לתואר שלישי היא עבדה כעוזרת הוראה במוק הראשון שפותח על ידי הטכניון בנושא ננוטכנולוגיה וננוחישנים. ד"ר ותד סיימה תואר ראשון ותואר שני מהפקולטה להנדסה אזרחית מהטכניון (1998, 2005, בהתאמה). היא סיימה גם תואר שני נוסף בחינוך למדע וטכנולוגיה מהטכניון בשנת 2013. תחומי המחקר של ד"ר ותד מתמקדים ב: למידה בסביבת מוקים ,(MOOCs) למידה מבוססת פרויקטים ,PBL למידה מבוססת חקר במעבדות, מוטיבציה ללמידת מדעים, וחשיבה חדשנית

קצת עלי